X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
شنبه 17 تیر 1391

دو خم ...

به یاد تو غزل ها گریه کردند

قلم ها هم هوای سجده کردند
پرستوهای عاشق بال هم نیز
تمام مرده ها را زنده کردند
به یاد تو تمام عشق کم بود
خطای عاشقی ها خط غم بود
در این آشفته بازار کزایی
تمام زندگیم روی دو خم بود


شاعر : خودم