X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 24 تیر 1392

لیلای غریب ...

وقتی که دیگر نیستی

فرقی ندارد کیستی !

وقتی بری با دیگری

دیگر تو لیلا نیستی !

------------

علی کیانور