X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
سه‌شنبه 8 مرداد 1392

نفرینی از بهشت ...

من در خیال تو

تو در خیال او

من در تفکر

مهر و وفای او

اینک که میروی

باشد که شرط ما

روحت اسیر من

جسمت اسیر او

تو میروی ولی

دل در نگاه تو

دارد نماد عشق

چون قلب من شده

نفرینی از بهشت ...

-------------

علی کیانور