دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
جمعه 18 مرداد 1392

در چشم من ...

به چشم من تو یک بانوی دیبا

فریبنده ، قشنگ و پاک و زیبا

به چشم من تو از عالم جدایی

غریبی از همه نامردمی ها

به چشم من تویی ، تو یاور من

عزیز من تویی ، تو باور من

به چشم من همه رفتن از اینجا

ولی من هستم و یاد تو تنها

-------------

علی کیانور