دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 28 مرداد 1392

یادت نرود ...

من هم نفس هوایت هستم

یادت نرود که یادت هستم

من در صف این دلهای خستم

یادت نرود دل به تو بستم

-----------------

علی کیانور