دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
سه‌شنبه 29 مرداد 1392

خنده ی زیبا ...

وقتی که میخندی

چشماتو میبندی

دنیام عوض میشه

زیر و زبر میشه

حتما بهشت اینجاست

چون خنده ات زیباست

دستای گرم تو

همراه این دستاس

عشق و عزیز من

مانند یک رویاست

فهمیده و عاقل

او هست عزیز دل

----------------

علی کیانور