دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
سه‌شنبه 9 مهر 1392

انتقام خانم ها ...

زن : میشه توی کار باغچه کمکم کنی ؟

مرد : فکر کردی من باغبانم ؟!

زن : میشه توی تعمیر دستگیره در کمکم کنی ؟

مرد : تو فکر کردی من نجارم ؟!

بعد از ظهر مرد از سر کار بر میگردد و میبیند همه چیز درست شده است ...

مرد : کی دستگیره در رو درست کرده و باغچه را رو به راه کرد ؟

زن : مرد همسایه و در ازاش ازم خواست یا یه همبرگر بهش بدم یا یک لب !

مرد : حتما تو به او همبرگر را دادی ؟

زن : تو فکر کردی من گارسون رستورانم ؟!

نتیجه اخلاقی : همیشه از انتقام خانم ها بترسید.

-----

به نقل از 100 داستان 101 صفحه ای

برچسب‌ها: انتقام خانم ها