دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
چهارشنبه 10 مهر 1392

سخاوت ... دوست ...

سخاوت یعنی ببخش از چیزی که برایت ارزش دارد وگرنه هرگدایی چیزی که لازم ندارد را دور میاندازد ...

-----------

دوست یعنی خودش هم نباشد ، یادش تنهایت نگذارد که احساس تنهایی کنی ...

----------

علی کیانور

برچسب‌ها: سخاوت، دوست