دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
شنبه 10 اسفند 1392

هوای آلوده ...

آسمان داری هوایی در سرت

نی نیندازی و می برگردنت

آه باران می چکی در بسترم

تو همان محرابی و من سنگرت

من که سقفم سنگ قبری کوچک است

زندگی بامن فقط اینگونه است؟

میکنی از من گذر ای رهگذر

تو هوایی و هوا آلوده است !

------

شاعر : علی کیانور

برچسب‌ها: هوای آلوده، عاشقانه، شعر