دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 24 شهریور 1393

فکر اشتباه ...

از چشمانش محبت برداشت میکردم و از زبانش عشق ، با این که فکرش اشتباه بود و زشت ...

برچسب‌ها: فکر اشتباه