دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
چهارشنبه 14 آبان 1393

هوای سرد ...

دلم بازیچه ی دست عزیزان خدا شد

هوا بس ناجوانمردانه سرد و بی وفا شد

به هر سویی که رفت یا رب عزیزم

طلوع زندگی هم جا به جا شد...

----------

شاعر علی کیانور متخلص به کیان

برچسب‌ها: شعر عاشقانه