دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
یکشنبه 16 فروردین 1394

تار روی دار ...

چون باد همیشه بی ثباتی

دلتنگ رفیق و مست قاطی

هر شب به هوای یار پاکی

هر روز تو میروی به خاکی

چون ماه سپیده دم فریبی

از پرتوی روزگار غریبی

تو خنده ی سبزه زار عشقی

چون تار به روی دار زشتی !

------

شاعر : علی کیانور

برچسب‌ها: تار، شعر، شعر عاشقانه