دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
چهارشنبه 2 فروردین 1391

بهار آمد ...

بهار آمد ...

دلم غمگین و خسته ...

میان این دلم زخمی نِشسته ...

مرا یادی بکن ، ای بی وفا یار ...

که عاشق در فراقت دل شکسته ...

تو رفتی و دلی هم رفت آنروز ...

ولی بر عاشقی گردی نَشسته ...

تو شهرزاد منی که دلبریدی ...

ولیکن این دلم راهت رو بسته ...

چو یادت میکشد روزی مرا یار ...

در آن روز من جنازم روی دسته ...

-----------------------------------

امیدوارم لذت برده باشید ...