دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
پنج‌شنبه 24 فروردین 1391

قیمت مغز ...

پشت درب اطاق عمل نگرانی موج میزد. بالاخره دکتر اومد، با نگاهی خسته، ناراحت و جدی

پزشک جراح در حالی که قیافه نگرانی به خودش گرفته بود گفت:

"متاسفم که باید حامل خبر بدی براتون باشم، تنها امیدی که در حال حاضر برای عزیزتون باقی مونده، پیوند مغزه. این عمل، کاملا در مرحله أزمایش، ریسکی و خطرناکه ولی در عین حال راه دیگه ای هم وجود نداره، بیمه کل هزینه عمل را پرداخت میکنه ولی هزینه مغز رو خودتون باید پرداخت کنین."

اعضاء خانواده در سکوت مطلق به گفته های دکتر گوش می کردند، بعد از مدتی بالاخره یکیشون پرسید : "خب، قیمت یه مغز چنده؟"

دکتر بلافاصله جواب داد : "5000$ برای مغز یک زن و 200$ برای مغز یک مرد.

موقعیت ناجوری بود، خانمهای داخل اتاق سعی می کردند نخندند و نگاهشون با آقایان داخل اتاق تلاقی نکنه، بعضی ها هم با خودشون پوزخند می زدند !

بالاخره یکی طاقت نیاورد و سوالی که پرسیدنش آرزوی همه بود از دهنش پرید که :

"چرا مغز خانمها گرونتره؟"

دکتر توضیح داد که : "این قیمت استاندارد مغزه! ولی مغز آقایان چون استفاده میشه، خب دست دومه و طبیعتا ارزونتر!"