X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 28 فروردین 1391

شکست ...

هنگامی که در زندگی اوج میگیری، دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی. اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری، آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند یا هستند ... 

آری گاهی شکست از پیروزی مفیدتر است ... 

----------------

با تشکر از دوست خوبم غزل ...