دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391

نامه تبریک شیرازی‌ها به اصغر فرهادی ...

متن کامل نامه تبریک جمعی از هنر مندان شیرازی به اصغرفرهادی
به نام خدا
آفرین