دست نویس های شاعرانه ...

شعر خودم و دیگران ، سرگرمی و داستان های جالب ...
دوشنبه 28 اسفند 1391

ترنم خیال ...

ترنم خیالت  

میکشدم به دامت 

آهای عزیز جونم 

دلتنگ تو میمونم 

دلم میخواد بمیرم 

دست تو رو بگیرم 

همین که هستی یادم

ارزش شو میدونم 

برای چی نوشتم  

شعر به این قشنگی 

حتما خیالت اینجاست 

دستاشو من میبینم  

----------- 

علی کیانور